Wczytywanie
 

WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO i Seminarium na temat: „Rynek FMCG w Polsce – trendy i prognozy na rynku słodyczy oraz struktura handlu detalicznego i branżowego„

22 listopada 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, które poprowadził Prezes Zarządu Polbisco, pan Marek Przeździak
 

W ramach bieżącej działalności zostały omówione m.in.

 • Nowe przepisy oraz zmiany w ustawodawstwie oraz ich wpływ na naszą branże. Omówiono m.in. takie tematy jak:
 • Projekt dyrektywy Due Diligence
 • Rozporządzenie UE (UE) 2023/1115 „w sprawie wylesiania”
 • Dyrektywa „ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju” (CSRD)
 • Projekt rozporządzenia UE „w sprawie pracy przymusowej”
 •  Projekt Rozporządzenia UE „w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych”
 • Ustawa z 14 kwietnia 2023 roku „o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.”
 • Projekt dyrektywy UE w sprawie zielonych oświadczeń
 • Projekt zmian do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (data trwałości, system nutriscore)
 • Nowe regulacje dotyczące dodatków do żywności
 • Nowe regulacje dotyczące zanieczyszczeń w żywności
 • Surowce kluczowe dla branży i Handel Międzynarodowy
 • Współpraca Polbisco z Federacją gospodarki Żywnościowej i Radą Reklamy
 • Omówiono seminaria Polbisco z br. oraz plan na 2024r
 • Odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Polbisco.  Na członka zarządu został wybrany: Pan Mariusz Makowski – (Mars Wrigley)
 • Odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Polbisco.  Na członka zarządu został wybrany: Pan Grzegorz Skórka – (Grupa Delicpol)

W drugiej części spotkania zgromadzeni Członkowie wysłuchali prezentacji na temat: „Rynek FMCG w Polsce – trendy i prognozy na rynku słodyczy oraz struktura handlu detalicznego i branżowego„

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków